Thông tin liên hệ
Công ty CP sản xuất VLXD công nghệ mới Kim Long

Thôn Trung, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, TP Hà Nội

Tel: 0982.512.958/ 0912.318.296
  Fax: 024 6.2929.456
kimlong2018.vh@gmail.com
www.kimlonggroup.vn
Gửi thông tin liên hệ
(*) : Các trường bắt buộc