Các mẫu Nhà cấp 4 - Lắp ghép bê tông nhẹ EPS Kim Long

Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, không chỉ nhà ở dân dụng mà còn được dùng trong các công trình công nghiệp có quy mô lớn. Video dưới đây Chia sẻ về các mẫu nhà cấp 4 được xây dựng sử dụng Giải pháp Tấm bê tông nhẹ EPS do Kim Long Group sản xuất

Nội dung Video

1. Giới thiệu Quy cách - Cấu tạo Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long

2. Các mẫu nhà cấp 4 - Lắp ghép bằng Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long