Các mẫu Nhà cấp 4 - Lắp ghép tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long

Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực xây dựng, không chỉ nhà ở dân dụng mà còn được dùng trong các công trình công nghiệp có quy mô lớn. Video dưới đây Chia sẻ về các mẫu nhà cấp 4 được xây dựng sử dụng Giải pháp Tấm bê tông nhẹ EPS do Kim Long Group sản xuất

Nội dung Video

1. Giới thiệu Quy cách - Cấu tạo Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long

2. Các mẫu nhà cấp 4 - Lắp ghép bằng Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long