Chuyến hàng đầu tiên tại thị trường mới: Tỉnh Cao Bằng

Hôm nay 02-03-2020 tại xưởng sản xuất tấm tường bê tông nhẹ của công ty Kim Long, chuyến hàng đầu tiên đến thị trường mới đã lên đường với 220 tấm.

Xe 4 chân có mặt tại xưởng công ty Kim Long.

Kiện hàng tấm tường bê tông bọc khá cẩn thận.

Toàn bộ hàng đã được chuyển lên xe.