Dự án Nhà hàng nổi trên sông tại Tứ Kỳ, Hải Dương

Dự án có quy mô hơn 800m2 sàn, sử dụng Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall do Kim Long Group sản xuất, địa chỉ tại Tứ Kỳ, Hải Dương. 

Dự án có quy mô hơn 800m2 sàn, địa chỉ tại Tứ Kỳ, Hải Dương, sử dụng Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall do Kim Long Group sản xuất.

Được ghép thành từ xà lan, mặt sàn được ghép bằng Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall, bên dưới là hệ khung dầm thép đỡ chắc chắn, hiện tại dự án đã xây dựng xong phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện.

 

Catalog Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall xem tại đây

Báo giá Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall xem tại đây