Giá hoàn thiện 1m2 tường gạch và Giá hoàn thiện 1m2 Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall

Xây 1m2 tường hết bao nhiêu tiền là một việc cần thiết đối với chủ nhân của công trình. Bởi như vậy sẽ dự trù được kinh phí trước khi bắt đầu tiến hành thi công. Trong bài viết này chúng ta cùng tìm hiểu 1m2 tường trong thực tế xây dựng sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Mục đích của bài viết này, nhằm giúp chúng ta có một cái nhìn cụ thể, rõ ràng từng con số. Để chúng ta thấy được sự khác nhau giữa CHI PHÍ HOÀN THIỆN THÔ của 1m2 Tấm bê tông nhẹ với 1m2 Tường gạch

Lưu ý: Các số liệu trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, giá thực tế có thể dao động quanh các con số này. Do đơn giá vật liệu và nhân công tùy thuộc vào:

+ Tùy thuộc vào từng địa phương khác nhau

+ Tùy thuộc vào điều kiện thi công khác nhau

+ Tùy thuộc vào thời gian khác nhau

...

Bài viết này sẽ giúp giải đáp các câu hỏi thường gặp:

+ Giá hoàn thiện thô 1m2 Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall là bao nhiêu?

+ Giá hoàn thiện thô 1m2 tường gạch 10 là bao nhiêu?

+ Giá hoàn thiện thô 1m2 tường gạch 20 là bao nhiêu?

+ Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall có rẻ hơn tường gạch không?

+ Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall có đắt hơn tường gạch không?

+ So sánh tường gạch với Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall

 

I - Tổng hợp chi phí HOÀN THIỆN THÔ trên 1m2

Tổng hợp Chi phí hoàn thiện phần thô 1m2
Loại hình Chi phí 1m2 (VND) Ghi chú
Tường 10 - Gạch đặc 565,000 Khoán trọn gói cho thầu xây dựng
Tường 20 - Gạch đặc 800,000 Khoán trọn gói cho thầu xây dựng
Tấm bê tông nhẹ EPS - Kim Long 500,000 Chưa bao gồm vận chuyển vật liệu từ nhà máy Kim Long tới công trình

 

II - Bảng kê chi tiết chi phí hoàn thiện thô của từng loại tường

1. Chi phí hoàn thiện thô 1m2 Tấm bê tông nhẹ EPS - Lightwall

Vật tư Đơn giá (VND) Ghi chú
Giá tấm bê tông nhẹ EPS 360,000 Giá 1m2 tấm
Vữa và phụ kiện 20,000 Keo gắn tấm, thép phi 8
Nhân công 120,000

+ Trong khoảng 100,000 - 150,000

+ Ở điều kiện bình thường phổ biến là 100,000vnd

+ Tùy từng địa phương, tùy mặt bằng thi công khó/dễ,

Tổng cộng  500,000  

Lưu ý: Chi phí này chưa bao gồm vận chuyển Tấm bê tông nhẹ EPS từ nhà máy Kim Long tới công trình.

 

2. Chi phí hoàn thiện thô 1m2 tường gạch 10

2.1. Phương án 1: Chủ nhà thuê thầu xây dựng trọn gói

Hạng mục Vật liệu thô Nhân công (VND) Thành tiền (VND)
Đơn giá Xây Tường 110mm Gạch Đặc 175,000 120,000 295,000
Trát tường trong nhà 55,000 70,000 125,000
Trát tường ngoài nhà 55,000 90,000 145,000
    Tổng cộng 565,000

2.2. Phương án 2: Chủ nhà tự mua vật liệu, thuê thợ xây - trát (tỷ lệ xi măng:cát là 1:5)

Vật liệu Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền
Gạch viên 66 1,400 92,400
Xi măng kg 45 1,600 72,000
Cát kg 225 167 37,575
Công công 1 180,000 180,000
    Tổng cộng  381,975


3. Chi phí hoàn thiện thô 1m2 tường gạch 20

3.1. Phương án 1: Chủ nhà thuê thầu xây dựng trọn gói

Hạng mục Vật liệu thô Nhân công (VND) Thành tiền (VND)
Đơn giá Xây Tường 220mm Gạch Đặc 350,000 180,000 530,000
Trát tường trong nhà 55,000 70,000 125,000
Trát tường ngoài nhà 55,000 90,000 145,000
    Tổng cộng 800,000

3.2. Phương án 2: Chủ nhà tự mua vật liệu, thuê thợ xây - trát (tỷ lệ xi măng:cát là 1:5)

Vật liệu Đơn vị Số lượng Đơn giá (VND) Thành tiền (VND)
Gạch viên 130 1,400 182,000
xi măng kg 68 1,600 108,800
Cát kg 340 167 56,780
Công công 1 250,000 250,000
    Tổng cộng  597,580