Mô hình Nhà khung bê tông 4 tầng, lắp ghép bê tông nhẹ EPS Kim Long tại Hà Nội

Công trình nhà 4 tầng, đổ khung bê tông, phần tường bao của tầng 1 đã được xây tường gạch, tường bao và tường ngăn phòng của các tầng còn lại được lắp ghép bằng tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long.

NỘI DUNG VIDEO Nhà 4 tầng lắp ghép bê tông nhẹ EPS Kim Long

00:00 - 01:38 - Giới thiệu

01:38 - 02:25 - Những lưu ý trong quá trình lắp ghép

02:25 - 13:05 - Quy trình các bước lắp ghép Tường

13:05 - 18:45 - Lợi ích của Bê tông nhẹ EPS Kim Long

18:45 - 19:27 - Lời kết