Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt sản xuất vật liệu xây dựng

Ngày 28/6/2022, Bộ Xây dựng tổ chức Hội đồng Tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài Nghiên cứu sử dụng tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt sản xuất vật liệu xây dựng, do Viện Vật liệu xây dựng chủ trì thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng Nguyễn Quang Hiệp chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Nêu rõ lý do, sự cần thiết của đề tài, ThS. Cao Tiến Phú cho biết: Việt Nam có 391 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt, phần lớn được chế tạo trong nước. Trong đó, 294 lò có công suất đốt từ 300kg/h trở lên, mỗi năm thải ra một lượng lớn tro, xỉ cần được xử lý.

Mục tiêu của đề tài nhằm: chế tạo được nguyên liệu sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt; sản xuất thử nghiệm gạch bê tông M7,5 theo TCVN 6477:2016 và bê tông đạt yêu cầu chất lượng M25 theo TCVN 6025:1995 sử dụng ít nhất 30% cốt liệu tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt; thiết lập quy trình chế tạo gạch bê tông, bê tông sử dụng nguyên liệu từ tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt trên dây chuyền công nghiệp; sản xuất 15.000 viên gạch bê tông, 10m3 bê tông trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, tại nhà máy sản xuất gạch bê tông, có Báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, phiếu phân tích, thử nghiệm các sản phẩm; xây dựng dự thảo TCVN về tro xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất gạch bê tông và xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt.

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng nhiều phương pháp khoa học khác nhau như tổng hợp, phân tích, tham khảo tài liệu trong và ngoài nước; kết hợp phương pháp lý thuyết với thực nghiệm.

Về dự thảo tiêu chuẩn “Tro xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt làm nguyên liệu sản xuất gạch bê tông - Yêu cầu chung”, ThS. Cao Tiến Phú cho biết, dự thảo được xây dựng trên cơ sở tham khảo tiêu chuẩn TCVN 12249:2018 - Yêu cầu với tro, xỉ đốt than làm vật liệu san lấp, và tiêu chuẩn Nhật Bản JIS A5031:2016 - Melt-solidified slag aggregate for concrete derived from municipal solid waste and sewage sludge. Tiêu chuẩn này được áp dụng đối với tro xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt đã được phân định không phải rác thải nguy hại.

Ngoài báo cáo tổng kết, dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu đã tiến hành sản xuất thử nghiệm 15.000 viên gạch bê tông, 10m3 bê tông trên dây chuyền sản xuất công nghiệp, tại nhà máy sản xuất gạch bê tông (kèm báo cáo đánh giá quá trình sản xuất, phiếu phân tích, thử nghiệm các sản phẩm); xây dựng Chỉ dẫn kỹ thuật sản xuất gạch bê tông, bê tông từ tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt; đăng tải 2 bài báo khoa học trên tạp chí khoa học chuyên ngành.

Tại cuộc họp, các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng nhất trí với lý do, sự cần thiết thực hiện đề tài, đồng thời đánh giá cao công sức của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, theo Hội đồng, nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập, bố cục Báo cáo tổng kết đề tài đảm bảo ngắn gọn, súc tích hơn, trong đó chú ý đánh giá hiệu quả kinh tế của các giải pháp sử dụng tro, xỉ đốt chất thải rắn sinh hoạt sản xuất vật liệu xây dựng. Đối với Báo cáo thuyết minh dự thảo tiêu chuẩn, nhóm nghiên cứu cần bổ sung, làm rõ hơn cơ sở khoa học của một số chỉ số, thông số kỹ thuật được nêu trong dự thảo; rà soát, sử dụng chính xác và đồng nhất các thuật ngữ khoa học chuyên ngành...

Kết luận cuộc họp, Phó Vụ trưởng Nguyễn Quang Hiệp đánh giá, trong khuôn khổ thời hạn được giao, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ số lượng sản phẩm theo hợp đồng; hồ sơ nghiệm thu tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định hiện hành. Bên cạnh đó, nhóm cần tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các chuyên gia thành viên Hội đồng, sớm chỉnh sửa, hoàn thiện các sản phẩm của đề tài, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.

 

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ xây dựng