Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam”

Ngày 11/5/2022, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam”, mã số: RD-33-18, do Hội Kết cấu và công nghệ xây dựng Việt Nam thực hiện. Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và môi trường Lê Minh Long - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp

Tóm tắt kết quả thực hiện đề tài trước Hội đồng, PGS.TS. Hồ Ngọc Khoa chủ trì đề tài cho biết, đề tài thuộc Nhiệm vụ “Nghiên cứu quy hoạch, xây dựng hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng theo hướng hội nhập, đồng bộ, phủ kín các lĩnh vực và phù hợp với điều kiện Việt Nam, đáp ứng với nhu cầu quản lý Nhà nước của ngành”, thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ trọng điểm ngành Xây dựng giai đoạn 2017 - 2021.

Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm đề xuất Hướng dẫn sử dụng hệ ván khuôn leo trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam bao gồm các nội dung từ thiết kế, lắp dựng, vận hành, tháo dỡ, các nội dung đảm bảo chất lượng, an toàn lao động và bảo vệ môi trường thông qua nghiên cứu, phân tích, tổng hợp từ các tài liệu có liên quan.

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ ván khuôn leo sử dụng trong thi công kết cấu đứng ở các công trình cao tầng, thi công bằng phương pháp đổ bê tông tại chỗ. Phạm vi nghiên cứu là hệ ván khuôn sử dụng xi lanh thủy lực leo theo ray dẫn hướng và hệ ván khuôn sử dụng kích thủy lực leo theo ty kích (một biến thể của hệ ván khuôn tự leo Self Climbing System).

Để thực hiện đề tài, nhóm nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp khoa học như thu thập, phân tích tư liệu, tài liệu trong nước và quốc tế có liên quan; khảo sát, nghiên cứu thực tế thi công; tham khảo ý kiến chuyên gia; sau đó tiến hành phân tích, tổng hợp để xây dựng quy trình thiết kế, thi công hệ ván khuôn leo. Kết thúc quá trình thực hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành đầy đủ các sản phẩm của đề tài theo hợp đồng, gồm Báo cáo tổng kết và Hướng dẫn Sử dụng hệ ván khuôn leo tự động trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam.

Theo nhóm nghiên cứu, đề tài sau khi được nghiệm thu, ứng dụng vào thực tiễn sẽ góp phần nâng cao năng lực ứng dụng hệ ván khuôn leo trong thi công công trình cao tầng, là tiền đề cho các nghiên cứu sâu rộng hơn về thi công và nghiệm thu hệ ván khuôn leo, phù hợp với điều kiện Việt Nam để có thể ban hành Hướng dẫn kỹ thuật và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN theo quy định. Bên cạnh đó, nghiên cứu của đề tài cũng đóng góp cho cơ sở lý thuyết và thực tiễn công tác thi công và nghiệm thu hệ ván khuôn leo thông qua tài liệu Hướng dẫn kỹ thuật được đề xuất. Hướng dẫn kỹ thuật này sẽ tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức theo hướng chuyên nghiệp hóa ngành xây dựng ở nước ta.

Tại cuộc họp, Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng ghi nhận những nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài, đồng thời đánh giá, các sản phẩm đề tài có chất lượng tốt, trong đó Hướng dẫn Sử dụng hệ ván khuôn leo tự động trong thi công các công trình cao tầng tại Việt Nam có tính khoa học, logic, có khả năng ứng dụng thực tế, phục vụ công tác thiết kế, thi công, nghiệm thu, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Tuy nhiên, Hội đồng cũng góp ý nhóm nghiên cứu cần rà soát, biên tập các sản phẩm đề tài ngắn gọn, súc tích hơn, lưu ý sử dụng chính xác, đồng nhất các thuật ngữ chuyên ngành, chỉnh sửa một số lỗi chế bản nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng Báo cáo tổng kết và sản phẩm đề tài.

Hội đồng Tư vấn Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu đề tài, với kết quả đạt loại Khá.