Thêm một công trình tại Vạn Ninh, Khánh Hòa

Công trình mở rộng quy mô kinh doanh của Khách sạn Chicago tại Thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa

Bê tông nhẹ Kim Long hướng dẫn quy trình lắp ghép thi công trực tiếp tại công trình. Trong ngày đầu tiên, đội thợ lần đầu ghép tấm đã lắp ghép được khá nhiều. 

Mặt sàn hiện tại đang là sàn bê tông cốt thép, sẽ được đổ tôn nền bằng bê tông nhẹ