Thử tải Tấm sàn bê tông nhẹ EPS Kim Long ở Nhịp dầm 1,22m

Tấm bê tông nhẹ EPS Kim Long ở giữa là hỗn hợp bê tông hạt xốp, 2 mặt ngoài là tấm cemboard chất lượng cao do Tập đoàn Etex Group của Bỉ sản xuất. Làm sàn khả năng chịu lực tốt. Làm tường bề mặt nhẵn phẳng có thể sơn luôn, treo được các đồ nặng như: Tủ bếp, cục nóng điều hòa, ...