Video thử nghiệm khả năng treo đồ vật nặng trên Tường bê tông nhẹ Kim Long

Kết quả thử nghiệm cho thấy, tường được lắp ghép bằng Tấm bê tông nhẹ Kim Long hoàn toàn có khả năng treo được các đồ vật nặng thông thường như: Tủ bếp, cục nóng điều hòa, bình nóng lạnh, ... cho đến các đồ vật nhẹ thông thường.